Hälsostrategisk företagsutveckling

 

inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

Mitt examensarbete i pedagogik handlade om fackföreningsordföranden och deras känsla av samanhang.

Vi mätte deras känsla av sammanhang med Antonovskys KASAM formulär och sökte faktorer som påverkade känslan positivt. Ett högt Kasam värde anses positivt för bland annat hälsan. Vi såg att de som hade någon att anförtro sig åt hade ett högre Kasam värde än de som inte hade det. Ju mer de upplevde sitt uppdrag som meningsfullt ju högre Kasam värde hade de. Vi såg även ett samband mellan högre Kasam och lägre känsla av stress.

Uppsatsen är skriven av mig och Annelie Hörberg och finns att  läsa i sin helhet på

 http://hig.diva-portal.org/smash/record.jsf?searchId=1&pid=diva2:210652 

Tidningen Dagens arbete skrev om uppsatsen på sin nätupplaga den 26 juni 2009 

http://www.dagensarbete.se/home/da/home.NSF/unid/DC04AE2EF7FC00F0C12575E1002F4CA5?OpenDocument

Folder om inba - företagsutveckling 

www.inba.se/folder.pdf