Hälsostrategisk företagsutveckling

 

inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

Jag heter Ingemar Back och är 49 år, gift och har två vuxna barn. Är beteendevetare med en fil.kand i pedagogik. Jag har en yrkes erfarenhet med över 20 år som industri och verkstadsarbetare. 

Under de senaste 10 åren har jag arbetat med egen personlig utveckling och varit ledare för olika grupper i personlig utveckling.

Efter en längre period som ungdoms- och scout- ledare började jag med egen personlig utveckling.  Under de senaste tio åren har jag varit engagerad inom Andrum Brynäs (www.andrumbrynas.com)  Jag fungerar där som samordnare och leder även olika grupper i personlig utveckling med bland annat gränssättning och beteendeförändringar. Många har där fått ett starkare självförtroende och gjort stora livsstilsförändringar.

 

På Högskolan i Gävle har jag läst det Hälsopedagogiska programmet  och kompletterat med kurser i entreprenörskap och stressintervention (fil.kand. i pedagogik).

Det hälsopedagogiska programmet på högskolan i Gävle är en samhälls- och beteende- veteskaplig utbildning med fokus på hälsa, levnadsvanor och livsstilsförändringar med ett pedagogiskt och folkhälsovetenskapligt perspektiv.

Förutom studierna så arbetade jag extra som studentrekryterare och informatör. Jag var även Studentkårens representant i Hälsopedagogernas programråd och i HVS nämnden (Humaniora, vårdvetenskap och Samhällsvetenskap). I HVS nämnden behandlas utbildnings, forsknings- och kvalitetsfrågor, samt utbildningsplaner och fördelning av forskningsmedel.

 

Som person är jag är analytisk och har lätt att förstå andra.

Verkligheten kan uppfattas på olika sätt och jag har genom mina erfarenheter och utbildning lärt mig mer om hur andra tänker och känner. Förändringar påverkar individer olika och genom mina erfarenheter av personlig utveckling vet jag hur man motiverar personlig utveckling i förändringsprocesser. Jag har därmed förmågan att presentera och motivera förbättringar på ett för mottagaren meningsfullt sätt.


Jag ser utvecklingsmöjligheter.

Att kunna tänka fritt öppnar nya möjligheter till utveckling av företagsidéer och produktutveckling. Jag vill utveckla ett främjande företag där kreativitet och fantasi ses som en energiinjektion för framtida projekt. Teknisk utveckling med nya maskiner och förbättringar av befintliga i kombination med förbättrade arbetsrutiner, ligger mig lika varmt om hjärtat som att utveckla strategiska organisationer där personalen ses som en resurs. Jag föredrar att arbeta med ett salutogent synsätt och söka framgångsfaktorer för att på så sätt skapa meningsfullhet i arbetet. Jag har erfarenhet som utbildare inom produktion och har genomfört olika projekt av både teknisk och organisatorisk karaktär. Jag har ingått i olika arbetslag med gemensamt produktionsmål.


 

Vill se resultat och har tålamod att arbeta långsiktigt.

Rom byggdes inte på en dag och jag vet att det behövs tid att förändra invanda beteenden och att genomföra projekt. Med tydliga mål som gemensamt uppdateras och utvärderas regelbundet vill jag verka för en långsiktigt hållbar företagsutveckling.

 

Tidningen Arbetarskydd nr 11/12 2008 skrev ett reportage om mig. www.inba.se/arbetarskydd2008.pdf 

Vintern 2007/2008 skrev Andrum Brynäs om mig i sin folder.

www.inba.se/andrum2008vt.pdf