Hälsostrategisk företagsutveckling

 

inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

 

 

Hälsostrategi

 

 

Hälsostrategi handlar om långsiktighet där faktorer som påverkar hälsa ingår.

 

Som hälsostrateg använder vi begrepp som tillit, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet i våra föreläsningar och i praktisk användning mm.

 

En arbetsgivare som arbetar hälsostrategiskt kan förvänta sig kreativa och kvalitetsmedvetna medarbetare vilket är gynnsamt för både företaget och samhället. En hälsostrategisk ledare ser sin omgivning och inbjuder till reflektion och utveckling. En hälsostrategisk ledare inspirerar andra att förbättras han ser sina medarbetare så de känner sig bekräftade och betydelsefulla.

 

En person som lever hälsostrategiskt ökar sina förutsättningar för livskvalitet och hälsa. Hälsa är grunden för att tillgodogöra sig kunskaper och utvecklas som människa. Meningsfullhet i både i privat och arbetslivet är en av nycklarna till livsglädje och självkänsla. Personlig utveckling är att hitta sig själv och utveckla sin potential. Utveckling är viktigt för en som vill leva hälsostrategiskt.

 

 

 

 

 

Hälsostrategi inkluderar även ett långsiktigt miljötänk för en hållbar utveckling för kommande generationer. Naturen en viktig friskfaktor och bör finnas med som en viktig del i det hälsostrategiska arbetet. Det handlar dels om att naturen i arbetsmiljön. Det kan ske genom att man vårdar utomhusmiljön med lätt tillgängliga planteringar av buskar och träd. Inomhusmiljö med fönster som släpper in dagsljus, levande blommor och lugna ytor som inbjuder till reflektion och analys.