Hälsostrategisk företagsutveckling

 

 

inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

 

 

Vi hävdar att hälsa är en grundförutsättning.

 

 

 

Bilden ovan visar är hälsan grunden till vinst där stress är en faktor som riskerar att hota hälsan. En medarbetare med ett bra mående kan förutom att sköta dagens arbete även tillgodogöra sig ny kunskap och förbättra sin förmåga att effektivisera arbetet kvalitativt och kvantitativt.

 

 

Vi presenterar hur en arbetsplats kan bli både hälsofrämjande och effektiv.

Vi utgår ifrån det KASAM-begrepp som Antonovsky beskriver som känslan av sammanhang, dvs. att tillvaron upplevs Meningsfull, Begriplig och Hanterbar. Vårt arbete handlar mycket om en långsiktigt hållbar utveckling för företag och medarbetare genom ett hälsofrämjande arbetssätt. Våra uppdrag kännetecknas därför av trygghet och respekt. 

 

Hälsa kan beskrivas på flera sätt.

Tibblins hälsokors  visar två perspektiv dels Sjuk – Frisk i ett medicinskt perspektiv men också Må bra – Må dåligt.
Vårt perspektiv är främst att se vad som gör att man mår bra. En person som upplever livet meningsfullt, begriplig och hanterbart mår ofta bättre och håller sig ofta friskare än den som inte mår bra.

 

 

Tibblins hälsokors här illustrerat av Ida Back.

 

Hälsa definierades av WHO 1948 som;

 

"ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och ej enbart frånvaro av sjukdom eller handikapp".