inba.se 2009 ©

 

 

ingemar

   back

      .sense of coherence

 

 

 

Hälsostrategi för företag och organisationer som önskar engagerade medarbetare.

 

  

Vad skulle en ökad motivation innebära för er verksamhet?

 

Hur skulle er utveckling påverkas av en ökad kreativitet?

 

Vad skulle gladare och mer engagerad personal innebära?

 

Med hjälp av vårt hälsostrategiska arbetssätt ökar vi motivationen, kreativiteten och närvaron hos era medarbetare.

 

Vi utreder era behov och önskemål.

Vi erbjuder konkret utbildning på arbetsplatsen.

Vårt arbete präglas av samverkan.

Vi ger verktyg för fortsätt utveckling.

 

 

 

 

 

 

      

Hälsostrategisk utveckling